Offer

Offer

The growing involvement of businesses in Customer Experience activities makes the need to measure and compare the effectiveness of implemented strategies becomes crucial. Want to make changes in the offer / products or services /, build a new website or online store? First, ask your users about their opinions. Opinions of loyal consumers may indicate the solution or allow to look at the problem more closely.

see more

No brand can exist without loyal and returning customers, and due to intense competition in e-commerce industry, treating all customers equally is a mistake. Every customer is different and thus different purchase motivations occur. Therefore, developing good strategy and communication plan requires understanding customers’ intents and demands, as well as understanding their current and future behaviour.

see more

The NPS (Net Promoter Score) is used to measure customers' loyalty by asking the question of how likely it is that they will recommend your business, brand, website, product or service to their friends or family. Surveying and analysis of willingness to recommend will help you increase customers' satisfaction, which, in the long term, will have a positive impact on your performance.

see more

The digital statistics through which you may determine pages being the most frequently left by the users and being the bottleneck of the purchasing process support basic assessment. To understand the reasons for resignation from purchasing, however, users' opinions should be known by gathering comments at the moment when they decide to drop-off the purchasing.

see more

The opiniac.com tolls offer a comprehensive measurement of consumer experience, covering all points of contact of consumers with the brand. Simultaneously, the platform allows to easily compare the environmental performance with the reference to market indicators.

see more

opiniac.com surveys are usually conducted on a continuous basis, which allows for comparing the results from different months, quarters and years. That approach allows our Clients to analyze the impact of their actions and changes on customer experience, as well as to track changes in customers' behavior and their perception of the offer, website or services.

see more

The opiniac.com platform allows to offload primary contact channels and also to identify their potential problems.

see more

Oferta badawcza i produkty platformy opiniac.com

Platforma opiniac.com oferuje szereg narzędzi badawczych, które umożliwiają bieżące zbieranie i badanie opinii najbardziej zaangażowanych użytkowników. Biorąc pod uwagę specyfikę serwisów internetowych, zawarte w nich procesy oraz sposób prezentacji treści dla użytkowników, zachęcamy do zapoznania się z wybranymi narzędziami platformy opiniac.com

Ponadto, w ramach realizacji projektów badawczych z udziałem platformy opiniac.com oferujemy bardzo szeroki zakres usług doradczych zawierający przygotowania, prowadzenie oraz ocenę badań użytkowników.

Doradztwo w zakresie tworzenia ankiet internetowych

Doświadczeni analitycy opiniac.com służą pomocą w kwestii doboru skutecznych kryteriów, dostosowanych do rodzaju, zawartości i specyfiki strony. To pozwoli stworzyć optymalne badanie, zawierające ankiety specjalnie przygotowane na potrzeby danego serwisu www.

Bardzo istotnym elementem badań jest możliwość stworzenia kilku ankiet o indywidualnej konstrukcji zapytań, dostosowanych do wybranych podstron serwisu. W ten sposób można poznać opinię i ocenę użytkowników na temat unikalnych treści serwisu.

W procesie tworzenia ankiety uwzględniane są również zdiagnozowane wcześniej lub typowane na bieżąco potencjalne problemy występujące w serwisie. Na ich podstawie można stworzyć jedno lub więcej zapytań ankiety, w celu doprecyzowania zagadnienia i poprawy wąskich gardeł systemu.

Podsumowanie badania i rekomendacje

Na bazie zebranych danych w zadanym okresie funkcjonowania badania, eksperci opiniac.com opracowują raport zawierający podsumowanie wyników ankiet. Dodatkowo, przekazują rekomendacje modyfikacji serwisu, niezbędnych do osiągnięcia poprawy poziomu satysfakcji korzystania ze strony wśród użytkowników.

Dzięki systematycznej ewaluacji danych pochodzących z ankiet, można przewidzieć przyszłe zachowania użytkowników i kształtować ich decyzje.

Dlatego po wprowadzeniu optymalizacji na stronach, zalecana jest kontynuacja badań, które pozwolą zweryfikować jakość i skuteczności wdrożonych zmian.

Usługi doradcze dla badań satysfakcji

Posiadając niezbędne doświadczenie oraz wiedzę na temat oczekiwań internautów wobec funkcjonowania serwisów internetowych, zespół ekspertów opiniac.com świadczy usługi konsultingowe. W ramach oceny i rekomendacji eksperckiej głównie koncentrujemy się na trzech pierwotnych atrybutach, odnoszących się do użyteczności stron www:

 • przystępności
 • efektywności
 • satysfakcji

Oferta usług konsultingowych zawiera:

 • ocenę zrozumiałości treści serwisu i analizę nawigacji
 • wytyczne dotyczące wprowadzenia zmian
 • audyty projektów funkcjonalnych, makiet oraz ostatecznych projektów graficznych
  • Understanding the reasons for leaving the website.

   Observation of users' behaviour is possible through a multitude of various statistics that are a treasure trove of knowledge for every website owner. Data collected in service statistics illustrate behaviour of particular users, regarding, among other things, the following aspects: how long the users stayed on a particular page, where they came to the website from, what pages they visited, and which of them was a page from which they left the website.

   see more

   Multidimensional survey for the Clients

   Basic survey offered by opiniac.com platform allows for collection of declarative ratings and reviews from users on the websites. The survey is embedded on Customer's website and presented, as standard, in the lower right corner of the page, in the form of a opiniac.com pictogram + text inviting to participate in the survey.

   see more

   Understanding the causes of cart drop-off and abandonment of purchasing process

   The main goal of any e-commerce website is making the users easily go through the purchasing process, from their needs and interests, to familiarizing them with the product and purchase, to the confirmation of transaction completion and the information about goods delivery date.

   see more

   Precise survey on website users' loyalty

   The main objective of the NPS [ang. Net Promoter Score] is measurement of customers' loyalty. In other words, the NPS examines whether a customer/user will recommend your business/website to his/her friend.

   see more

   The survey placed within the website content.

   opiniac.insert is a survey placed within the content of analyzed website. The method of placing allows to measure loyalty, evaluation of the offer, brand or other elements placed above the survey. Using the suited questions, through the opiniac.insert survey appearing on the website, the indications on the following issues may be obtained:

   see more

   Survey on mailing attractiveness /dedicated questions to the recipients.

   To obtain users' opinions about correspondence received from the website, it is worth using not only the available statistical tools to measure the effectiveness of the carried out promotional campaign. Also the opiniac.email survey should be used, which will enable knowing users' opinions on the correspondence content.

   see more

   Free testing of opiniac.com platform.

   Free trial version is available for 1 month. With it, the complete functionality of the system may be used but limited to the basic questionnaire – with a set of questions based on the most common problems or issues relating to websites' users.

   see more

   Segmentation of the survey among website visitors

   The survey consists in displaying the questionnaire or invitation to participate in the survey to a predefined group of website users. That group may be defined on the basis of selected criteria, e.g. specific behavior on the website, visiting selected pages, or it may include all new users visiting the website.

   see more

Contact

 • Immediate contact

  kontakt@opiniac.com

 • Sales and marketing

  +48 503 480 656

 • Support and Surveys

  +48 661 627 620

 • Address for correspondence

  opiniac.com
  ul. Murarska 59
  54-135 Wrocław, Poland

Find us