Spodziewane wzrosty branży Customer Experience 2013-03-11

Jedna z ważniejszych firm w branży, Temkin Group, pod koniec 2012 roku wśród 178 firm o przychodach większych niż 500 mln $ rocznie przeprowadziła badanie dotyczące perspektyw zmian wydatków na różne obszary Customer Experience. Przedstawione poniżej wyniki są bardzo obiecujące. Widać, że segment usług związanych z badaniami satysfakcji będzie stale rósł.

    • Poznanie przyczyn porzucania koszyka oraz procesu zakupowego

      Głównym celem każdego serwisu e-commerce jest sprawne przeprowadzenie użytkownika przez proces zakupowy: od potrzeby i zainteresowania, do zapoznania się z produktem i zakupu, skończywszy na potwierdzeniu zrealizowania transakcji wraz z informacją o terminie dostawy towaru.

      więcej

      Poznanie powodów opuszczenia serwisu internetowego

      Obserwacja zachowań użytkowników jest możliwa dzięki przeróżnym statystykom, które są skarbnicą wiedzy dla każdego właściciela serwisu www. Dane zbierane w statystykach serwisu obrazują zachowanie użytkownika m.in. w następujących aspektach: jak długo użytkownik przebywał na danej stronie, skąd trafił do serwisu, jakie strony oglądał i która z nich była stroną jego wyjścia z serwisu.

      więcej

      Ostre badanie lojalności użytkowników serwisu www

      Głównym założeniem wskaźnika NPS [ang. Net Promoter Score] jest pomiar lojalności klientów. Innymi słowy NPS bada, czy klient/użytkownik poleci swojemu znajomemu Twoją firmę / serwis www.

      więcej

      Badanie umieszczone w ramach treści strony

      opiniac.insert jest badaniem umieszczanym w treści analizowanej strony. Metoda umieszczenia pozwala na pomiar lojalności, oceny oferty, marki bądź innych elementów umieszczonych powyżej badania. Za pomocą dopasowanych pytań, w pojawiającej się na stronie ankiecie badania opiniac.insert, otrzymamy wskazania w następujących kwestiach:

      więcej

      Badanie atrakcyjności mailingu / dedykowane pytania dla adresatów

      W celu poznania opinii użytkowników na temat otrzymywanej korespondencji od serwisu internetowego, warto skorzystać nie tylko z dostępnych narzędzi statystycznych mierzących skuteczność przeprowadzonej akcji promocyjnej. Należy również wykorzystać ankietę badawczą opiniac.email, która umożliwi poznanie zdania użytkowników na temat zawartej w korespondencji treści.

      więcej

      Bezpłatne przetestowanie platformy opiniac.com

      Bezpłatna wersja testowa jest dostępna przez 1 miesiąc. W jej ramach można korzystać z kompletnej funkcjonalności systemu, jednakże z ograniczeniem do ankiety podstawowej – zawierającej zestaw pytań, opartych o najpopularniejsze problemy lub kwestie dotyczące użytkowników serwisów internetowych.

      więcej

      Segmentacja badania wśród odwiedzających serwis

      Badanie polega na wyświetleniu określonej wcześniej grupie użytkowników serwisu internetowego ankiety bądź zaproszenia do badania. Grupa ta może być zdefiniowana na podstawie wybranych kryteriów np. określonego zachowania na stronie, odwiedzenie wybranych podstron, bądź mogą to być wszyscy nowi użytkownicy odwiedzający dany serwis.

      więcej

      Wielowymiarowe badanie opinii użytkowników

      Podstawowe badanie platformy opiniac.com pozwala na zbieranie deklaratywnych ocen i komentarzy od użytkowników na stronach internetowych. Badanie osadzane jest na stronie Klienta i prezentowane standardowo w prawym dolnym rogu strony w formie piktogramu opiniac.com + tekst zachęcający do uczestnictwa w badaniu.

      więcej

Kontakt

  • Szybki kontakt

    kontakt@opiniac.com

  • Sprzedaż i marketing

    +48 503 480 656

  • Wsparcie techniczne i badania

    +48 661 627 620

  • Adres do korespondencji

    opiniac.com
    ul. Murarska 59
    54-135 Wrocław

Znajdź nas