Dobiega końca trzecia edycja badania ROPO 2016-05-31

W maju opiniac.com zakończył kolejną edycję kompleksowego badania zjawiska ROPO na polskim rynku e-commerce. We współpracy z licznym gronem partnerów zbadaliśmy zwyczaje zakupowe konsumentów oraz wpływ efektu ROPO na różne etapy consumer journey. W tegorocznej edycji prosiliśmy także ankietowanych o wskazanie ulubionych sklepów online i offline oraz ocenę zadowolenia z dokonanego ostatnio zakupu.

W tej edycji badania efektu ROPO opiniac.com dotarł do ponad pół miliona osób, z których ankietę wypełniło ponad 50 tysięcy konsumentów. Tak duża liczba zebranych danych możliwa była dzięki współpracy opiniac.com z wieloma graczami omnichannel działającymi w różnych segmentach rynku, takimi jak m.in. Decathlon, Leroy Merlin, Rossmann, Rainbow, Play, Doz.pl, Media Markt, Plus i Sephora. Wyświetlanie ankiet w serwisach partnerskich uzupełnione zostało emisją referencyjną w sieci reklamowej portalu Wirtualna Polska.

Udział w badaniu najchętniej brali internauci w wieku od 25 do 33 lat. Zdecydowana większość ankietowanych w tej grupie wiekowej to kobiety – aż 71%! Im jednak deklarowany wiek jest wyższy, tym większy udział mężczyzn – na „powyżej 55 lat” wskazało prawie 54% ankietowanych. W grupie biorących udział w badaniu dominują zdecydowanie kobiety z wykształceniem magisterskim – jest ich w tej kategorii dwukrotnie więcej, niż mężczyzn. W ostatecznej wersji raportu analizować będziemy dane po ich przeważeniu względem struktury populacji internautów w Polsce.

Co również ciekawe, jedna piąta badanych wypełniła ankietę z urządzenia mobilnego, a ponad połowa z tych użytkowników zdeklarowała dokonanie w ostatnim czasie zakupów właśnie za pomocą smartfona lub tabletu. Trendom tym przyjrzymy się szczegółowo w pełnej wersji raportu, bez wątpienia bowiem rosnąca popularność mobile stanowi jedno z ważniejszych wyzwań przed jakimi stoi branża e-commerce.

W tegorocznym raporcie zwiększona zostanie także ilość analiz przekrojowych, co opiniac.com zawdzięcza współpracy z Wydziałem Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. W interpretacji zebranych danych zespół ekspertów opiniac.com wspierać będzie między innymi dr inż. Grzegorz Szymański z Politechniki Łódzkiej oraz dr inż. Tomasz Czajkowski z Uniwersytetu Łódzkiego. W efekcie pozwoli to na wspólne zrealizowanie lepszego, większego i ciekawszego rynkowo raportu.

Raport z badania panelowego ROPO 2016 zostanie oficjalnie opublikowany w Online Marketing Polska na przełomie września i października bieżącego roku. W nadchodzących miesiącach przedstawimy też pierwsze obserwacje dotyczące zachowań polskich konsumentów oraz efektu ROPO. Oprócz ogólnych obserwacji i porównań między wybranymi segmentami polskiego e-commerce, każdy z partnerów biorących udział w badaniu otrzyma indywidualny raport, który zawierać będzie pogłębione wyniki wraz z analizą w obrębie własnej branży.

  • Poznanie przyczyn porzucania koszyka oraz procesu zakupowego

   Głównym celem każdego serwisu e-commerce jest sprawne przeprowadzenie użytkownika przez proces zakupowy: od potrzeby i zainteresowania, do zapoznania się z produktem i zakupu, skończywszy na potwierdzeniu zrealizowania transakcji wraz z informacją o terminie dostawy towaru.

   więcej

   Poznanie powodów opuszczenia serwisu internetowego

   Obserwacja zachowań użytkowników jest możliwa dzięki przeróżnym statystykom, które są skarbnicą wiedzy dla każdego właściciela serwisu www. Dane zbierane w statystykach serwisu obrazują zachowanie użytkownika m.in. w następujących aspektach: jak długo użytkownik przebywał na danej stronie, skąd trafił do serwisu, jakie strony oglądał i która z nich była stroną jego wyjścia z serwisu.

   więcej

   Ostre badanie lojalności użytkowników serwisu www

   Głównym założeniem wskaźnika NPS [ang. Net Promoter Score] jest pomiar lojalności klientów. Innymi słowy NPS bada, czy klient/użytkownik poleci swojemu znajomemu Twoją firmę / serwis www.

   więcej

   Badanie umieszczone w ramach treści strony

   opiniac.insert jest badaniem umieszczanym w treści analizowanej strony. Metoda umieszczenia pozwala na pomiar lojalności, oceny oferty, marki bądź innych elementów umieszczonych powyżej badania. Za pomocą dopasowanych pytań, w pojawiającej się na stronie ankiecie badania opiniac.insert, otrzymamy wskazania w następujących kwestiach:

   więcej

   Badanie atrakcyjności mailingu / dedykowane pytania dla adresatów

   W celu poznania opinii użytkowników na temat otrzymywanej korespondencji od serwisu internetowego, warto skorzystać nie tylko z dostępnych narzędzi statystycznych mierzących skuteczność przeprowadzonej akcji promocyjnej. Należy również wykorzystać ankietę badawczą opiniac.email, która umożliwi poznanie zdania użytkowników na temat zawartej w korespondencji treści.

   więcej

   Bezpłatne przetestowanie platformy opiniac.com

   Bezpłatna wersja testowa jest dostępna przez 1 miesiąc. W jej ramach można korzystać z kompletnej funkcjonalności systemu, jednakże z ograniczeniem do ankiety podstawowej – zawierającej zestaw pytań, opartych o najpopularniejsze problemy lub kwestie dotyczące użytkowników serwisów internetowych.

   więcej

   Segmentacja badania wśród odwiedzających serwis

   Badanie polega na wyświetleniu określonej wcześniej grupie użytkowników serwisu internetowego ankiety bądź zaproszenia do badania. Grupa ta może być zdefiniowana na podstawie wybranych kryteriów np. określonego zachowania na stronie, odwiedzenie wybranych podstron, bądź mogą to być wszyscy nowi użytkownicy odwiedzający dany serwis.

   więcej

   Wielowymiarowe badanie opinii użytkowników

   Podstawowe badanie platformy opiniac.com pozwala na zbieranie deklaratywnych ocen i komentarzy od użytkowników na stronach internetowych. Badanie osadzane jest na stronie Klienta i prezentowane standardowo w prawym dolnym rogu strony w formie piktogramu opiniac.com + tekst zachęcający do uczestnictwa w badaniu.

   więcej

Kontakt

 • Szybki kontakt

  kontakt@opiniac.com

 • Sprzedaż i marketing

  +48 503 480 656

 • Wsparcie techniczne i badania

  +48 661 627 620

 • Adres do korespondencji

  opiniac.com
  ul. Murarska 59
  54-135 Wrocław

Znajdź nas