Premiera raportu ROPO 2016 2016-09-28

W drugim kwartale bieżącego roku opiniac.com zrealizował kolejną edycję kompleksowego badania zjawiska ROPO w polskim środowisku omnichannel. W projekcie udział wzięli najwięksi liderzy sprzedaży e-commerce, co pozwoliło na zebranie ponad 50 tysięcy wypełnionych ankiet. Dzięki zaangażowaniu tak dużej liczby internautów udało nam się dogłębnie zbadać zwyczaje zakupowe konsumentów dla dziewięciu segmentów produktowych, w tym zmierzyć wpływ efektu ROPO na różne etapy consumer journey.

 

Efekt ROPO (Research Online, Purchase Offline) to pojęcie obejmujące naukę o przepływie konsumentów z kanału internetowego do kanału tradycyjnego oraz towarzyszących temu doświadczeniach. W podzielonej na 9 kategorii produktowych ankiecie, oprócz pytania o sam fakt poszukiwania informacji w Internecie, pytaliśmy także o wykorzystywane do tego urządzenie oraz subiektywne odczucia związane z ostatnim zakupem.

 

W badaniu porównywaliśmy zgromadzone dane z wynikami z poprzednich edycji badania, dzięki czemu potwierdziliśmy wzrost skali występowania zjawiska ROPO. Dzięki analizom porównawczym wykazaliśmy również konkretne zmiany związane z przyzwyczajeniami konsumentów, w tym potwierdziliśmy na konkretnych wartościach rosnące wykorzystania urządzeń mobilnych zarówno do zakupów, jak i poszukiwania informacji o usługach i produktach.

 

W badaniu pytaliśmy również o konkretne sklepy, w których respondenci dokonywali ostatnio zakupów. Mierzyliśmy także satysfakcję z różnych aspektów związanych z zakupami tradycyjnymi i internetowymi. Pytaliśmy też o zadowolenie z obsługi klienta, ocenę wygody kupowania, dostępność produktów i usług, a także ich ceny. Za pomocą metodyki NPS zmierzyliśmy chęć polecenia oraz jako pierwsi na polskim rynku zbadaliśmy chęć ponownego zakupu, potwierdzając tym samym wysoką korelację pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami.

 

Pobierz bezpłatnie pełen raport dotyczący efektu ROPO oraz preferencji konsumentów w środowisku omnichannel! 

  • Poznanie przyczyn porzucania koszyka oraz procesu zakupowego

   Głównym celem każdego serwisu e-commerce jest sprawne przeprowadzenie użytkownika przez proces zakupowy: od potrzeby i zainteresowania, do zapoznania się z produktem i zakupu, skończywszy na potwierdzeniu zrealizowania transakcji wraz z informacją o terminie dostawy towaru.

   więcej

   Poznanie powodów opuszczenia serwisu internetowego

   Obserwacja zachowań użytkowników jest możliwa dzięki przeróżnym statystykom, które są skarbnicą wiedzy dla każdego właściciela serwisu www. Dane zbierane w statystykach serwisu obrazują zachowanie użytkownika m.in. w następujących aspektach: jak długo użytkownik przebywał na danej stronie, skąd trafił do serwisu, jakie strony oglądał i która z nich była stroną jego wyjścia z serwisu.

   więcej

   Ostre badanie lojalności użytkowników serwisu www

   Głównym założeniem wskaźnika NPS [ang. Net Promoter Score] jest pomiar lojalności klientów. Innymi słowy NPS bada, czy klient/użytkownik poleci swojemu znajomemu Twoją firmę / serwis www.

   więcej

   Badanie umieszczone w ramach treści strony

   opiniac.insert jest badaniem umieszczanym w treści analizowanej strony. Metoda umieszczenia pozwala na pomiar lojalności, oceny oferty, marki bądź innych elementów umieszczonych powyżej badania. Za pomocą dopasowanych pytań, w pojawiającej się na stronie ankiecie badania opiniac.insert, otrzymamy wskazania w następujących kwestiach:

   więcej

   Badanie atrakcyjności mailingu / dedykowane pytania dla adresatów

   W celu poznania opinii użytkowników na temat otrzymywanej korespondencji od serwisu internetowego, warto skorzystać nie tylko z dostępnych narzędzi statystycznych mierzących skuteczność przeprowadzonej akcji promocyjnej. Należy również wykorzystać ankietę badawczą opiniac.email, która umożliwi poznanie zdania użytkowników na temat zawartej w korespondencji treści.

   więcej

   Bezpłatne przetestowanie platformy opiniac.com

   Bezpłatna wersja testowa jest dostępna przez 1 miesiąc. W jej ramach można korzystać z kompletnej funkcjonalności systemu, jednakże z ograniczeniem do ankiety podstawowej – zawierającej zestaw pytań, opartych o najpopularniejsze problemy lub kwestie dotyczące użytkowników serwisów internetowych.

   więcej

   Segmentacja badania wśród odwiedzających serwis

   Badanie polega na wyświetleniu określonej wcześniej grupie użytkowników serwisu internetowego ankiety bądź zaproszenia do badania. Grupa ta może być zdefiniowana na podstawie wybranych kryteriów np. określonego zachowania na stronie, odwiedzenie wybranych podstron, bądź mogą to być wszyscy nowi użytkownicy odwiedzający dany serwis.

   więcej

   Wielowymiarowe badanie opinii użytkowników

   Podstawowe badanie platformy opiniac.com pozwala na zbieranie deklaratywnych ocen i komentarzy od użytkowników na stronach internetowych. Badanie osadzane jest na stronie Klienta i prezentowane standardowo w prawym dolnym rogu strony w formie piktogramu opiniac.com + tekst zachęcający do uczestnictwa w badaniu.

   więcej

Kontakt

 • Szybki kontakt

  kontakt@opiniac.com

 • Sprzedaż i marketing

  +48 503 480 656

 • Wsparcie techniczne i badania

  +48 661 627 620

 • Adres do korespondencji

  opiniac.com
  ul. Murarska 59
  54-135 Wrocław

Znajdź nas