Porywająca ankieta badawcza 2008-11-03

Obecnie na rynku występują różne rozwiązania pozwalające na zbudowanie i uruchomienie własnego badania. Systemy ankietujące oferują różnorodny zakres formy, komponowania i formatowania treści sondażu. Czy można zatem pójść dalej, aby pytania podawać w innej formie niż klasycznie tekstowa?
 
W klasycznym modelu prezentacja pytań następuje w postaci zdań, które definiują zagadnienie. Można się pokusić o stwierdzenie, że mimo ewolucji jaką przeszedł Internet i jego aplikacje, forma ankiet pozostała konserwatywnie nienaruszona: tekst, radiobutton, checkbox, itd. Jednak pojedynczy obraz wart jest tysiąca słów. Czy zatem w wybranych przypadkach nie lepiej komunikować obrazem?
 
Operując na symbolach, skojarzeniowych piktogramach oraz grafice, możemy zmniejszyć wysiłek użytkownika względem tekstu objaśniającego pytania. W rezultacie czynimy przekaz efektywniejszym, skracając np. czas niezbędny do uczestniczenia w sondażu. Oczywiście nie sposób zaprzeczyć, iż klasyczna metoda prezentacji sondażu jest najbardziej efektywna pod względem późniejszej obróbki danych, kosztów przygotowania oraz dotychczasowych przyzwyczajeń konsumentów. Chcąc jednak złamać kilkunastoletni kanon siermiężnej estetyki możemy uczynić z ankiety aplikację, którą użytkownik nie tylko chce wypełnić będąc zainteresowanym co jest dalej, ale również uczestniczyć w pozytywnych doświadczeniach na linii konsument – marka. W rezultacie zaczynamy łączyć obszary atrakcyjności i zaangażowania, co w efekcie podnosi skuteczność rozwiązania. Dla przykładu interesujące rozwiązanie ankietowania firmy FatPlanet.
 
Zakładając jednak, że istnieje granica zbudowania atrakcyjnych badań w kwestii analizowanej tematyki, ostatecznie nie będziemy w stanie przekroczyć maksymalnego pułapu konwersji wypełnień sondażu właściwego dla grupy badania i tematyki. Dlatego każdorazowym celem projektujących badanie, winno być zaangażowanie konsumentów na poziomie samodzielnej chęci wyrażania swojej opinii. Dodatkowo z założeniem, aby nie zniechęcać respondentów ortodoksyjną estetyką „text-only”. Chcąc zatem budować utylitarne, a jednocześnie atrakcyjne sondaże w myśl projektowania nakierowanego na potrzeby użytkownika, warto mierzyć satysfakcję respondenta na koniec ankiety online. Dodatkowe 3 – 5 pytań oferują cenne informacje zwrotne w celu optymalizacji badania. W rezultacie nasze zabiegi mają zagwarantować częstsze osiągnięcie pułapu maksymalnej ilości wypełnień. Poniżej jeden z modeli konstrukcji sondażu online odnoszący się do szacunku „RESPECT” względem odbiorcy ankiety:
 
R Research only – ogranicz badanie do konkretnej i spójnej tematyki
E Engage respondents – nie traktuj za pewnik chęci uczestnictwa w sondażu
S Satisfaction measure – analizuj na bieżąco jak użytkownicy oceniają badanie
P Peronalise – pamiętaj o stylu i języku grupy celowej
E Excite respondents – unikaj nudy w trakcie badania
C Cheat free – zawsze komunikuj warunki uczestnictwa oraz konieczne zaangażowanie
T Technology up-to-date – staraj się nadążać za postępem technologii 2

  • Poznanie przyczyn porzucania koszyka oraz procesu zakupowego

   Głównym celem każdego serwisu e-commerce jest sprawne przeprowadzenie użytkownika przez proces zakupowy: od potrzeby i zainteresowania, do zapoznania się z produktem i zakupu, skończywszy na potwierdzeniu zrealizowania transakcji wraz z informacją o terminie dostawy towaru.

   więcej

   Poznanie powodów opuszczenia serwisu internetowego

   Obserwacja zachowań użytkowników jest możliwa dzięki przeróżnym statystykom, które są skarbnicą wiedzy dla każdego właściciela serwisu www. Dane zbierane w statystykach serwisu obrazują zachowanie użytkownika m.in. w następujących aspektach: jak długo użytkownik przebywał na danej stronie, skąd trafił do serwisu, jakie strony oglądał i która z nich była stroną jego wyjścia z serwisu.

   więcej

   Ostre badanie lojalności użytkowników serwisu www

   Głównym założeniem wskaźnika NPS [ang. Net Promoter Score] jest pomiar lojalności klientów. Innymi słowy NPS bada, czy klient/użytkownik poleci swojemu znajomemu Twoją firmę / serwis www.

   więcej

   Badanie umieszczone w ramach treści strony

   opiniac.insert jest badaniem umieszczanym w treści analizowanej strony. Metoda umieszczenia pozwala na pomiar lojalności, oceny oferty, marki bądź innych elementów umieszczonych powyżej badania. Za pomocą dopasowanych pytań, w pojawiającej się na stronie ankiecie badania opiniac.insert, otrzymamy wskazania w następujących kwestiach:

   więcej

   Badanie atrakcyjności mailingu / dedykowane pytania dla adresatów

   W celu poznania opinii użytkowników na temat otrzymywanej korespondencji od serwisu internetowego, warto skorzystać nie tylko z dostępnych narzędzi statystycznych mierzących skuteczność przeprowadzonej akcji promocyjnej. Należy również wykorzystać ankietę badawczą opiniac.email, która umożliwi poznanie zdania użytkowników na temat zawartej w korespondencji treści.

   więcej

   Bezpłatne przetestowanie platformy opiniac.com

   Bezpłatna wersja testowa jest dostępna przez 1 miesiąc. W jej ramach można korzystać z kompletnej funkcjonalności systemu, jednakże z ograniczeniem do ankiety podstawowej – zawierającej zestaw pytań, opartych o najpopularniejsze problemy lub kwestie dotyczące użytkowników serwisów internetowych.

   więcej

   Segmentacja badania wśród odwiedzających serwis

   Badanie polega na wyświetleniu określonej wcześniej grupie użytkowników serwisu internetowego ankiety bądź zaproszenia do badania. Grupa ta może być zdefiniowana na podstawie wybranych kryteriów np. określonego zachowania na stronie, odwiedzenie wybranych podstron, bądź mogą to być wszyscy nowi użytkownicy odwiedzający dany serwis.

   więcej

   Wielowymiarowe badanie opinii użytkowników

   Podstawowe badanie platformy opiniac.com pozwala na zbieranie deklaratywnych ocen i komentarzy od użytkowników na stronach internetowych. Badanie osadzane jest na stronie Klienta i prezentowane standardowo w prawym dolnym rogu strony w formie piktogramu opiniac.com + tekst zachęcający do uczestnictwa w badaniu.

   więcej

Kontakt

 • Szybki kontakt

  kontakt@opiniac.com

 • Sprzedaż i marketing

  +48 503 480 656

 • Wsparcie techniczne i badania

  +48 661 627 620

 • Adres do korespondencji

  opiniac.com
  ul. Murarska 59
  54-135 Wrocław

Znajdź nas