Optymalizacja HCI dzięki opiniac.com 2013-08-14

Każdorazowe projektowanie HCI czyli interfejsu komunikacji człowieka z komputerem w postaci graficznego projektu stron internetowych stanowi poważne wyzwanie. Istnieją co najmniej dwa kluczowe wyzwania w projektowaniu HCI dla Internetu.

Pierwsze wyzwanie jest związane z problemem „mieć ciastko i zjeść ciastko”, czyli jak zwiększyć ilość informacji na stronach i jednocześnie zagwarantować odpowiednią jakość i zrozumiałość materiału dla użytkowników.

Drugie wyzwanie związane jest z problemem „poznawania”, czyli jak zrozumieć potrzeby klienta, przetłumaczyć je na dopasowane pod względem treści i przedstawić je w sposób użyteczny w spersonalizowanym interfejsie użytkownika.

Myśląc o wspominanych problemach można śmiało powiedzieć, iż stworzenie idealnego interfejsu to poszukiwanie Świętego Grala lub Kwiatu Paproci. Oznacza to, że interfejsy mogą być lepsze lub gorsze, ważne, żeby proces projektowania nie miał charakterystyki jednorazowego wydarzenia. W szczególności zależy nam na badaniach skupionych na analizie subiektywnego zadowolenia użytkowników. To właśnie dzięki rozwiązaniu opiniac.com możliwe jest stałe kolekcjonowanie i łączenie ocen w wymiarze ilościowym oraz wrażeń i wskazówek użytkowników odwiedzających strony internetowe. Działanie takie koncentruje się na ocenie efektywności HCI, a następnie poprawie lub optymalizacji produktu.

Zarówno ISO jak i Nielsen definiują satysfakcję jako mocno indywidualna kwestię konkretnego użytkownika, bez podawania wyraźnych wytycznych odnośnie skali i zasad pomiaru. Dlatego warto podczas badań zderzać zadowolenie oraz inne subiektywne odczucia użytkowników z ogólnymi cechami badanymi dla serwisu internetowego. Estetyka, emocje, oczekiwanie, dopasowanie do gustu i użyteczność to suma wszystkich wpływów interaktywnych doświadczeń, a ich końcowy wynik zależy od aktualnej sytuacji w jakiej znalazł się użytkownik korzystający z interfejsu w poszukiwaniu informacji.

  • Poznanie przyczyn porzucania koszyka oraz procesu zakupowego

   Głównym celem każdego serwisu e-commerce jest sprawne przeprowadzenie użytkownika przez proces zakupowy: od potrzeby i zainteresowania, do zapoznania się z produktem i zakupu, skończywszy na potwierdzeniu zrealizowania transakcji wraz z informacją o terminie dostawy towaru.

   więcej

   Poznanie powodów opuszczenia serwisu internetowego

   Obserwacja zachowań użytkowników jest możliwa dzięki przeróżnym statystykom, które są skarbnicą wiedzy dla każdego właściciela serwisu www. Dane zbierane w statystykach serwisu obrazują zachowanie użytkownika m.in. w następujących aspektach: jak długo użytkownik przebywał na danej stronie, skąd trafił do serwisu, jakie strony oglądał i która z nich była stroną jego wyjścia z serwisu.

   więcej

   Ostre badanie lojalności użytkowników serwisu www

   Głównym założeniem wskaźnika NPS [ang. Net Promoter Score] jest pomiar lojalności klientów. Innymi słowy NPS bada, czy klient/użytkownik poleci swojemu znajomemu Twoją firmę / serwis www.

   więcej

   Badanie umieszczone w ramach treści strony

   opiniac.insert jest badaniem umieszczanym w treści analizowanej strony. Metoda umieszczenia pozwala na pomiar lojalności, oceny oferty, marki bądź innych elementów umieszczonych powyżej badania. Za pomocą dopasowanych pytań, w pojawiającej się na stronie ankiecie badania opiniac.insert, otrzymamy wskazania w następujących kwestiach:

   więcej

   Badanie atrakcyjności mailingu / dedykowane pytania dla adresatów

   W celu poznania opinii użytkowników na temat otrzymywanej korespondencji od serwisu internetowego, warto skorzystać nie tylko z dostępnych narzędzi statystycznych mierzących skuteczność przeprowadzonej akcji promocyjnej. Należy również wykorzystać ankietę badawczą opiniac.email, która umożliwi poznanie zdania użytkowników na temat zawartej w korespondencji treści.

   więcej

   Bezpłatne przetestowanie platformy opiniac.com

   Bezpłatna wersja testowa jest dostępna przez 1 miesiąc. W jej ramach można korzystać z kompletnej funkcjonalności systemu, jednakże z ograniczeniem do ankiety podstawowej – zawierającej zestaw pytań, opartych o najpopularniejsze problemy lub kwestie dotyczące użytkowników serwisów internetowych.

   więcej

   Segmentacja badania wśród odwiedzających serwis

   Badanie polega na wyświetleniu określonej wcześniej grupie użytkowników serwisu internetowego ankiety bądź zaproszenia do badania. Grupa ta może być zdefiniowana na podstawie wybranych kryteriów np. określonego zachowania na stronie, odwiedzenie wybranych podstron, bądź mogą to być wszyscy nowi użytkownicy odwiedzający dany serwis.

   więcej

   Wielowymiarowe badanie opinii użytkowników

   Podstawowe badanie platformy opiniac.com pozwala na zbieranie deklaratywnych ocen i komentarzy od użytkowników na stronach internetowych. Badanie osadzane jest na stronie Klienta i prezentowane standardowo w prawym dolnym rogu strony w formie piktogramu opiniac.com + tekst zachęcający do uczestnictwa w badaniu.

   więcej

Kontakt

 • Szybki kontakt

  kontakt@opiniac.com

 • Sprzedaż i marketing

  +48 503 480 656

 • Wsparcie techniczne i badania

  +48 661 627 620

 • Adres do korespondencji

  opiniac.com
  ul. Murarska 59
  54-135 Wrocław

Znajdź nas