Oferta

Oferta

Badania satysfakcji pozwalają na optymalizację doświadczeń oraz identyfikację wyzwań związanych ze świadczonymi usługami. Aby jednak znaleźć rozwiązanie napotykanych „wąskich gardeł”, należy sięgać dalej, do samego źródła problemów, których rozpoznanie wymagać będzie przeprowadzenie dalszych badań, mających na celu analizę i optymalizację zachodzących wewnątrz firmy procesów.

więcej

Sama obecność wielu kanałach oraz oparte na wąskiej próbie badania potrzeb konsumentów przestają już wystarczać. Do monitorowania satysfakcji należy podejść wielowymiarowo, zaczynając od identyfikacji wszystkich punktów styku z marką i opracowania obejmującej wszystkie kanały strategii długofalowego badania doświadczeń konsumentów.

więcej

Wskaźnik konwersji jest jednym z najistotniejszych, w pełni mierzalnych, wyznaczników skuteczności kanału sprzedaży w e-commerce. Droga do konwersji – czyli tzw. consumer journey – bywa jednak długa i skomplikowana, a na wyniki sprzedażowe wpływa wiele czynników. W celu poprawnego zidentyfikowania wszystkich uwarunkowań mających wpływ na ostateczną konwersję, należy stosować więc strategię polegającą na monitorowaniu ścieżki zakupowej i związanych z nią doświadczeń użytkowników.

więcej

Żadna marka nie może istnieć bez lojalnych i powracających klientów, a duża konkurencja w branży e-commerce sprawia, iż traktowanie wszystkich konsumentów jednakowo jest błędem. Każdy klient jest inny, a z tego wynikają inne motywacje zakupowe. Opracowanie dobrej strategii i planu komunikacji wymaga więc zrozumienia intencji oraz wymagań, a także obecnych i przyszłych zachowań.

więcej

Badania opiniac.com prowadzone są z reguły w sposób ciągły, co umożliwia porównywanie wyników z poszczególnych miesięcy, kwartałów oraz lat. Taki sposób działania umożliwia naszym Klientom analizę wpływu prowadzonych działań i zmian na customer experience, a także na śledzenie zmian w zachowaniu konsumentów oraz odbioru przez nich oferty, strony czy proponowanych usług.

więcej

Platforma opiniac.com pozwala odciążyć podstawowe kanały kontaktu jak też zidentyfikować potencjalnie istniejące w nich problemy

więcej

Narzędzia opiniac.com oferują kompleksowy pomiar doświadczeń konsumentów, obejmując wszystkie punkty styku konsumentów z marką. Jednocześnie platforma pozwala na łatwe porównanie wyników środowiskowych wraz z referencją do wskaźników rynkowych.

więcej

W podstawowej ocenie pomogą statystyki serwisu, gdzie wyłonić można strony najczęściej opuszczane przez użytkowników, będące wąskim gardłem procesu zakupowego. Jednak, żeby zrozumieć przyczyny rezygnacji z zakupów, należy wsłuchać się w opinie użytkowników, gromadząc komentarze w chwili, gdy decydują się przerwać zakupy.

więcej

Wskaźnik NPS (Net Promoter Score) służy do pomiaru lojalności klientów poprzez pytanie o to, jak bardzo prawdopodobne jest, czy polecą oni swoim znajomym lub rodzinie Twoją firmę, markę, serwis WWW, produkt lub usługę. Badanie i analiza chęci polecenia pomoże Ci zwiększyć zadowolenie klientów, co w dalszej perspektywie pozytywnie wpłynie na osiągane wyniki.

więcej

Rosnące zaangażowanie przedsiębiorstw w działania Customer Experience sprawia, że potrzeba mierzenia i porównywania skuteczności realizowanej strategii, staje się kluczowa. Chcesz przeprowadzić zmiany w ofercie / w zakresie produktów lub usług / zbudować nowy serwis lub sklep internetowy? Zapytaj najpierw o zdanie Twoich użytkowników. Zdanie lojalnych konsumentów może wskazać rozwiązanie lub precyzyjniej spojrzeć na problem.

więcej

Oferta badawcza i produkty platformy opiniac.com

Platforma opiniac.com oferuje szereg narzędzi badawczych, które umożliwiają bieżące zbieranie i badanie opinii najbardziej zaangażowanych użytkowników. Biorąc pod uwagę specyfikę serwisów internetowych, zawarte w nich procesy oraz sposób prezentacji treści dla użytkowników, zachęcamy do zapoznania się z wybranymi narzędziami platformy opiniac.com

Ponadto, w ramach realizacji projektów badawczych z udziałem platformy opiniac.com oferujemy bardzo szeroki zakres usług doradczych zawierający przygotowania, prowadzenie oraz ocenę badań użytkowników.

Doradztwo w zakresie tworzenia ankiet internetowych

Doświadczeni analitycy opiniac.com służą pomocą w kwestii doboru skutecznych kryteriów, dostosowanych do rodzaju, zawartości i specyfiki strony. To pozwoli stworzyć optymalne badanie, zawierające ankiety specjalnie przygotowane na potrzeby danego serwisu www.

Bardzo istotnym elementem badań jest możliwość stworzenia kilku ankiet o indywidualnej konstrukcji zapytań, dostosowanych do wybranych podstron serwisu. W ten sposób można poznać opinię i ocenę użytkowników na temat unikalnych treści serwisu.

W procesie tworzenia ankiety uwzględniane są również zdiagnozowane wcześniej lub typowane na bieżąco potencjalne problemy występujące w serwisie. Na ich podstawie można stworzyć jedno lub więcej zapytań ankiety, w celu doprecyzowania zagadnienia i poprawy wąskich gardeł systemu.

Podsumowanie badania i rekomendacje

Na bazie zebranych danych w zadanym okresie funkcjonowania badania, eksperci opiniac.com opracowują raport zawierający podsumowanie wyników ankiet. Dodatkowo, przekazują rekomendacje modyfikacji serwisu, niezbędnych do osiągnięcia poprawy poziomu satysfakcji korzystania ze strony wśród użytkowników.

Dzięki systematycznej ewaluacji danych pochodzących z ankiet, można przewidzieć przyszłe zachowania użytkowników i kształtować ich decyzje.

Dlatego po wprowadzeniu optymalizacji na stronach, zalecana jest kontynuacja badań, które pozwolą zweryfikować jakość i skuteczności wdrożonych zmian.

Usługi doradcze dla badań satysfakcji

Posiadając niezbędne doświadczenie oraz wiedzę na temat oczekiwań internautów wobec funkcjonowania serwisów internetowych, zespół ekspertów opiniac.com świadczy usługi konsultingowe. W ramach oceny i rekomendacji eksperckiej głównie koncentrujemy się na trzech pierwotnych atrybutach, odnoszących się do użyteczności stron www:

 • przystępności
 • efektywności
 • satysfakcji

Oferta usług konsultingowych zawiera:

 • ocenę zrozumiałości treści serwisu i analizę nawigacji
 • wytyczne dotyczące wprowadzenia zmian
 • audyty projektów funkcjonalnych, makiet oraz ostatecznych projektów graficznych
  • Poznanie przyczyn porzucania koszyka oraz procesu zakupowego

   Głównym celem każdego serwisu e-commerce jest sprawne przeprowadzenie użytkownika przez proces zakupowy: od potrzeby i zainteresowania, do zapoznania się z produktem i zakupu, skończywszy na potwierdzeniu zrealizowania transakcji wraz z informacją o terminie dostawy towaru.

   więcej

   Poznanie powodów opuszczenia serwisu internetowego

   Obserwacja zachowań użytkowników jest możliwa dzięki przeróżnym statystykom, które są skarbnicą wiedzy dla każdego właściciela serwisu www. Dane zbierane w statystykach serwisu obrazują zachowanie użytkownika m.in. w następujących aspektach: jak długo użytkownik przebywał na danej stronie, skąd trafił do serwisu, jakie strony oglądał i która z nich była stroną jego wyjścia z serwisu.

   więcej

   Ostre badanie lojalności użytkowników serwisu www

   Głównym założeniem wskaźnika NPS [ang. Net Promoter Score] jest pomiar lojalności klientów. Innymi słowy NPS bada, czy klient/użytkownik poleci swojemu znajomemu Twoją firmę / serwis www.

   więcej

   Badanie umieszczone w ramach treści strony

   opiniac.insert jest badaniem umieszczanym w treści analizowanej strony. Metoda umieszczenia pozwala na pomiar lojalności, oceny oferty, marki bądź innych elementów umieszczonych powyżej badania. Za pomocą dopasowanych pytań, w pojawiającej się na stronie ankiecie badania opiniac.insert, otrzymamy wskazania w następujących kwestiach:

   więcej

   Badanie atrakcyjności mailingu / dedykowane pytania dla adresatów

   W celu poznania opinii użytkowników na temat otrzymywanej korespondencji od serwisu internetowego, warto skorzystać nie tylko z dostępnych narzędzi statystycznych mierzących skuteczność przeprowadzonej akcji promocyjnej. Należy również wykorzystać ankietę badawczą opiniac.email, która umożliwi poznanie zdania użytkowników na temat zawartej w korespondencji treści.

   więcej

   Bezpłatne przetestowanie platformy opiniac.com

   Bezpłatna wersja testowa jest dostępna przez 1 miesiąc. W jej ramach można korzystać z kompletnej funkcjonalności systemu, jednakże z ograniczeniem do ankiety podstawowej – zawierającej zestaw pytań, opartych o najpopularniejsze problemy lub kwestie dotyczące użytkowników serwisów internetowych.

   więcej

   Segmentacja badania wśród odwiedzających serwis

   Badanie polega na wyświetleniu określonej wcześniej grupie użytkowników serwisu internetowego ankiety bądź zaproszenia do badania. Grupa ta może być zdefiniowana na podstawie wybranych kryteriów np. określonego zachowania na stronie, odwiedzenie wybranych podstron, bądź mogą to być wszyscy nowi użytkownicy odwiedzający dany serwis.

   więcej

   Wielowymiarowe badanie opinii użytkowników

   Podstawowe badanie platformy opiniac.com pozwala na zbieranie deklaratywnych ocen i komentarzy od użytkowników na stronach internetowych. Badanie osadzane jest na stronie Klienta i prezentowane standardowo w prawym dolnym rogu strony w formie piktogramu opiniac.com + tekst zachęcający do uczestnictwa w badaniu.

   więcej

Kontakt

 • Szybki kontakt

  kontakt@opiniac.com

 • Sprzedaż i marketing

  +48 503 480 656

 • Wsparcie techniczne i badania

  +48 661 627 620

 • Adres do korespondencji

  opiniac.com
  ul. Murarska 59
  54-135 Wrocław

Znajdź nas