Obniżenie kosztów wsparcia i pomocy

Platforma opiniac.com pozwala odciążyć podstawowe kanały kontaktu jak też zidentyfikować potencjalnie istniejące w nich problemy

Wykorzystywane dziś formy obsługi klienta – takie jak pomoc telefoniczna, mailowa czy livechat – to dobry sposób na rozwiązywanie problemów konsumentów i użytkowników. Metody bezpośredniego kontaktu z klientem wymagają jednak nakładów osobowych, co wiąże się z wysokimi kosztami i potrzebą utrzymania skomplikowanej infrastruktury. Niesprawnie działająca obsługa klienta (na przykład w wyniku niekompetencji konsultantów lub błędów technicznych) przekłada się natomiast na niezadowolenie konsumentów i utratę wizerunku marki. Poprzez omówione kanały komunikacji niemożliwe jest także przedstawienie w sposób obiektywny i jasny potrzeb oraz problemów użytkowników i konsumentów – rejestr rozmów nie bywa perfekcyjny, a organizacja i analiza danych wiążą się z ogromem pracy dodatkowej.


Oferowane przez opiniac.com badania stanowią dodatkowy kanał kontaktowy, który umożliwia zbieranie opinii, spostrzeżeń, sugestii i komentarzy bez bezpośredniego udziału konsultanta. Oprócz odciążenia konsultantów, nasze badania pozwalają także na identyfikację problemów związanych z obsługą klienta, co finalnie przekłada się na obniżenie kosztów jej utrzymania. Zebrane przez nas dane ilościowe i jakościowe stanowią więc realną wartość biznesową, którą wykorzystać można do usprawnienia strony, oferty czy poziomu świadczenia usług. I choć zebrane dane poddajemy dokładnej analizie, to czas na to poświęcony jest zdecydowanie krótszy, niż w przypadku organizacji danych wynikających z bezpośrednich metod komunikacji.

 

 

 

 

 

  • Poznanie przyczyn porzucania koszyka oraz procesu zakupowego

   Głównym celem każdego serwisu e-commerce jest sprawne przeprowadzenie użytkownika przez proces zakupowy: od potrzeby i zainteresowania, do zapoznania się z produktem i zakupu, skończywszy na potwierdzeniu zrealizowania transakcji wraz z informacją o terminie dostawy towaru.

   więcej

   Poznanie powodów opuszczenia serwisu internetowego

   Obserwacja zachowań użytkowników jest możliwa dzięki przeróżnym statystykom, które są skarbnicą wiedzy dla każdego właściciela serwisu www. Dane zbierane w statystykach serwisu obrazują zachowanie użytkownika m.in. w następujących aspektach: jak długo użytkownik przebywał na danej stronie, skąd trafił do serwisu, jakie strony oglądał i która z nich była stroną jego wyjścia z serwisu.

   więcej

   Ostre badanie lojalności użytkowników serwisu www

   Głównym założeniem wskaźnika NPS [ang. Net Promoter Score] jest pomiar lojalności klientów. Innymi słowy NPS bada, czy klient/użytkownik poleci swojemu znajomemu Twoją firmę / serwis www.

   więcej

   Badanie umieszczone w ramach treści strony

   opiniac.insert jest badaniem umieszczanym w treści analizowanej strony. Metoda umieszczenia pozwala na pomiar lojalności, oceny oferty, marki bądź innych elementów umieszczonych powyżej badania. Za pomocą dopasowanych pytań, w pojawiającej się na stronie ankiecie badania opiniac.insert, otrzymamy wskazania w następujących kwestiach:

   więcej

   Badanie atrakcyjności mailingu / dedykowane pytania dla adresatów

   W celu poznania opinii użytkowników na temat otrzymywanej korespondencji od serwisu internetowego, warto skorzystać nie tylko z dostępnych narzędzi statystycznych mierzących skuteczność przeprowadzonej akcji promocyjnej. Należy również wykorzystać ankietę badawczą opiniac.email, która umożliwi poznanie zdania użytkowników na temat zawartej w korespondencji treści.

   więcej

   Bezpłatne przetestowanie platformy opiniac.com

   Bezpłatna wersja testowa jest dostępna przez 1 miesiąc. W jej ramach można korzystać z kompletnej funkcjonalności systemu, jednakże z ograniczeniem do ankiety podstawowej – zawierającej zestaw pytań, opartych o najpopularniejsze problemy lub kwestie dotyczące użytkowników serwisów internetowych.

   więcej

   Segmentacja badania wśród odwiedzających serwis

   Badanie polega na wyświetleniu określonej wcześniej grupie użytkowników serwisu internetowego ankiety bądź zaproszenia do badania. Grupa ta może być zdefiniowana na podstawie wybranych kryteriów np. określonego zachowania na stronie, odwiedzenie wybranych podstron, bądź mogą to być wszyscy nowi użytkownicy odwiedzający dany serwis.

   więcej

   Wielowymiarowe badanie opinii użytkowników

   Podstawowe badanie platformy opiniac.com pozwala na zbieranie deklaratywnych ocen i komentarzy od użytkowników na stronach internetowych. Badanie osadzane jest na stronie Klienta i prezentowane standardowo w prawym dolnym rogu strony w formie piktogramu opiniac.com + tekst zachęcający do uczestnictwa w badaniu.

   więcej

Kontakt

 • Szybki kontakt

  kontakt@opiniac.com

 • Sprzedaż i marketing

  +48 503 480 656

 • Wsparcie techniczne i badania

  +48 661 627 620

 • Adres do korespondencji

  opiniac.com
  ul. Murarska 59
  54-135 Wrocław

Znajdź nas