Projektowanie procesów

Badania satysfakcji pozwalają na optymalizację doświadczeń oraz identyfikację wyzwań związanych ze świadczonymi usługami. Aby jednak znaleźć rozwiązanie napotykanych „wąskich gardeł”, należy sięgać dalej, do samego źródła problemów, których rozpoznanie wymagać będzie przeprowadzenie dalszych badań, mających na celu analizę i optymalizację zachodzących wewnątrz firmy procesów.

Badania procesów realizowane za pomocą narzędzi opiniac.com mają na celu określenie poziomu jakości procesów masowych. Wstępnie określany jest bazowy poziom jakości i definiowany cel, w jakim firma powinna dążyć w procesie optymalizacji. Do poprawnej identyfikacji wąskich gardeł potrzebny jest też specyficzny zestaw danych, istotne jest bowiem bazowanie nie tylko na opinii klientów, ale też pracowników firmy, bądź innych osób, które są zaangażowane w badany proces. Na etapie wstępnym ważne jest również ustalenie kosztów zmiennych oraz dodatkowych czynników wpływających na efektywność (na przykład zbyt długi czas obsługi klienta).

Kluczem do prawidłowej analizy procesów jest oparcie rekomendacji o twarde dane i fakty, a nie przypuszczenia. Niezwykle istotne jest więc właściwe przeprowadzenie badań ankietowych wewnątrz organizacji poprzez zadawanie odpowiednich pytań oraz właściwe oszacowanie dobranej próby. Starannie przeprowadzone badanie pozwoli na identyfikację czynników zaburzających jakość, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie sprzyjających warunków do dalszej pracy nad projektowaniem i reorganizację procesów.

Warunkiem gwarantującym wysoki poziom jakości jest stabilność procesów masowych, czyli pewność, że żadne nieprzewidziane czynniki nie wpłyną negatywnie na działanie zbadanych mechanizmów. Po rozpoczęciu działań optymalizacyjnych i osiągnięciu zakładanych celów jakościowych należy więc stale monitorować działanie procesów, odpowiednio szybka reakcja na wypadek spadku jakości pozwala bowiem na redukcję kosztów reorganizacyjnych i zminimalizowanie strat spowodowanych negatywnym CX.  W trakcie optymalizacji warto nakreślić również plany awaryjne na wypadek niezaplanowanych wydarzeń zaburzających przebieg analizowanych procesów.

Stałe monitorowanie jakości jest bez wątpienia niezbędne wszędzie tam, gdzie zachodzą masowe procesy od których jakości zależą doświadczenia klientów. Badania związane z identyfikacją problematycznych obszarów możliwe są więc w obrębie każdej branży, zarówno w instytucjach finansowych, firmach telekomunikacyjnych, wielokanałowych sieciach sprzedaży detalicznej czy w innych sektorach.

  • Poznanie przyczyn porzucania koszyka oraz procesu zakupowego

   Głównym celem każdego serwisu e-commerce jest sprawne przeprowadzenie użytkownika przez proces zakupowy: od potrzeby i zainteresowania, do zapoznania się z produktem i zakupu, skończywszy na potwierdzeniu zrealizowania transakcji wraz z informacją o terminie dostawy towaru.

   więcej

   Poznanie powodów opuszczenia serwisu internetowego

   Obserwacja zachowań użytkowników jest możliwa dzięki przeróżnym statystykom, które są skarbnicą wiedzy dla każdego właściciela serwisu www. Dane zbierane w statystykach serwisu obrazują zachowanie użytkownika m.in. w następujących aspektach: jak długo użytkownik przebywał na danej stronie, skąd trafił do serwisu, jakie strony oglądał i która z nich była stroną jego wyjścia z serwisu.

   więcej

   Ostre badanie lojalności użytkowników serwisu www

   Głównym założeniem wskaźnika NPS [ang. Net Promoter Score] jest pomiar lojalności klientów. Innymi słowy NPS bada, czy klient/użytkownik poleci swojemu znajomemu Twoją firmę / serwis www.

   więcej

   Badanie umieszczone w ramach treści strony

   opiniac.insert jest badaniem umieszczanym w treści analizowanej strony. Metoda umieszczenia pozwala na pomiar lojalności, oceny oferty, marki bądź innych elementów umieszczonych powyżej badania. Za pomocą dopasowanych pytań, w pojawiającej się na stronie ankiecie badania opiniac.insert, otrzymamy wskazania w następujących kwestiach:

   więcej

   Badanie atrakcyjności mailingu / dedykowane pytania dla adresatów

   W celu poznania opinii użytkowników na temat otrzymywanej korespondencji od serwisu internetowego, warto skorzystać nie tylko z dostępnych narzędzi statystycznych mierzących skuteczność przeprowadzonej akcji promocyjnej. Należy również wykorzystać ankietę badawczą opiniac.email, która umożliwi poznanie zdania użytkowników na temat zawartej w korespondencji treści.

   więcej

   Bezpłatne przetestowanie platformy opiniac.com

   Bezpłatna wersja testowa jest dostępna przez 1 miesiąc. W jej ramach można korzystać z kompletnej funkcjonalności systemu, jednakże z ograniczeniem do ankiety podstawowej – zawierającej zestaw pytań, opartych o najpopularniejsze problemy lub kwestie dotyczące użytkowników serwisów internetowych.

   więcej

   Segmentacja badania wśród odwiedzających serwis

   Badanie polega na wyświetleniu określonej wcześniej grupie użytkowników serwisu internetowego ankiety bądź zaproszenia do badania. Grupa ta może być zdefiniowana na podstawie wybranych kryteriów np. określonego zachowania na stronie, odwiedzenie wybranych podstron, bądź mogą to być wszyscy nowi użytkownicy odwiedzający dany serwis.

   więcej

   Wielowymiarowe badanie opinii użytkowników

   Podstawowe badanie platformy opiniac.com pozwala na zbieranie deklaratywnych ocen i komentarzy od użytkowników na stronach internetowych. Badanie osadzane jest na stronie Klienta i prezentowane standardowo w prawym dolnym rogu strony w formie piktogramu opiniac.com + tekst zachęcający do uczestnictwa w badaniu.

   więcej

Kontakt

 • Szybki kontakt

  kontakt@opiniac.com

 • Sprzedaż i marketing

  +48 503 480 656

 • Wsparcie techniczne i badania

  +48 661 627 620

 • Adres do korespondencji

  opiniac.com
  ul. Murarska 59
  54-135 Wrocław

Znajdź nas