Stały monitoring satysfakcji klientów

Sama obecność wielu kanałach oraz oparte na wąskiej próbie badania potrzeb konsumentów przestają już wystarczać. Do monitorowania satysfakcji należy podejść wielowymiarowo, zaczynając od identyfikacji wszystkich punktów styku z marką i opracowania obejmującej wszystkie kanały strategii długofalowego badania doświadczeń konsumentów.

Badania opiniac.com dostosowane są do specyfiki danej branży oraz konsumentów, a obejmujące wszystkie punkty styku z marką analizy pozwalają na wykreowanie pełnego obrazu satysfakcji i zachowań klientów wraz z ich zmianą w czasie. Stały monitoring satysfakcji pozwala szybko identyfikować problemy i reagować na zachodzące zmiany, wskazane jest więc określenie wskaźników KPI i przedstawienie wyników w czasie rzeczywistym na dedykowanym dashboardzie.

Oferowana przez opiniac.com możliwość porównania wyników serwisu z wynikami rynkowymi daje dodatkowo sygnał o różnicach zadowolenia w stosunku do konkurencji, pozwalając na szybką reakcję w rzeczywistości zmieniających się wciąż potrzeb i przyzwyczajeń konsumentów. Proponujemy także badania typu follow-up, umożliwiające monitoring satysfakcji użytkowników, którzy we wcześniejszym okresie wypełnili już inne badanie i udzielili określonych odpowiedzi.

Wszystkie zebrane przez opiniac.com dane są w przejrzysty sposób prezentowane w specjalnie zaprojektowanym do tego celu systemie, a możliwość dowolnej segmentacji danych oraz porównywania wyników między badaniami pozwala na wszechstronną analizę otrzymanych wypełnień. Zaawansowany system identyfikacji zachowań użytkowników, wraz z możliwą Integracją z systemami CRM oraz narzędziami analitycznymi (np. Google Analytics), pozwalają dodatkowo na komplementarne łączenie rozproszonych danych.

Dzięki tak zaawansowanemu podejściu, możliwe jest spojrzenie na otrzymane wyniki nie tylko przez pryzmat poszczególnych wypełnień, ale także określonych osób i okoliczności, w jakich wypełnili oni ankiety. Tak ustrukturyzowane i przedstawiane w czasie rzeczywistym dane pozwalają na pełnowymiarowy monitoring satysfakcji klientów we wszystkich punktach styku z marką, zarówno w rzeczywistości online i mobile, jak i offline (np. stacjonarne punkty sprzedaży, odbiór przesyłki), wraz z ich zmianą w czasie.

Stały monitoring satysfakcji klientów, w połączeniu z rzetelną analizą zebranych danych, to pierwszy krok procesu zmierzającego do implementacji działań optymalizacyjnych. Realizacja takiej strategii wpływa już bezpośrednio na wzrost zadowolenia i chęci rekomendacji, przekładając się na wzrost konwersji  i rozwój biznesu.

  • Poznanie przyczyn porzucania koszyka oraz procesu zakupowego

   Głównym celem każdego serwisu e-commerce jest sprawne przeprowadzenie użytkownika przez proces zakupowy: od potrzeby i zainteresowania, do zapoznania się z produktem i zakupu, skończywszy na potwierdzeniu zrealizowania transakcji wraz z informacją o terminie dostawy towaru.

   więcej

   Poznanie powodów opuszczenia serwisu internetowego

   Obserwacja zachowań użytkowników jest możliwa dzięki przeróżnym statystykom, które są skarbnicą wiedzy dla każdego właściciela serwisu www. Dane zbierane w statystykach serwisu obrazują zachowanie użytkownika m.in. w następujących aspektach: jak długo użytkownik przebywał na danej stronie, skąd trafił do serwisu, jakie strony oglądał i która z nich była stroną jego wyjścia z serwisu.

   więcej

   Ostre badanie lojalności użytkowników serwisu www

   Głównym założeniem wskaźnika NPS [ang. Net Promoter Score] jest pomiar lojalności klientów. Innymi słowy NPS bada, czy klient/użytkownik poleci swojemu znajomemu Twoją firmę / serwis www.

   więcej

   Badanie umieszczone w ramach treści strony

   opiniac.insert jest badaniem umieszczanym w treści analizowanej strony. Metoda umieszczenia pozwala na pomiar lojalności, oceny oferty, marki bądź innych elementów umieszczonych powyżej badania. Za pomocą dopasowanych pytań, w pojawiającej się na stronie ankiecie badania opiniac.insert, otrzymamy wskazania w następujących kwestiach:

   więcej

   Badanie atrakcyjności mailingu / dedykowane pytania dla adresatów

   W celu poznania opinii użytkowników na temat otrzymywanej korespondencji od serwisu internetowego, warto skorzystać nie tylko z dostępnych narzędzi statystycznych mierzących skuteczność przeprowadzonej akcji promocyjnej. Należy również wykorzystać ankietę badawczą opiniac.email, która umożliwi poznanie zdania użytkowników na temat zawartej w korespondencji treści.

   więcej

   Bezpłatne przetestowanie platformy opiniac.com

   Bezpłatna wersja testowa jest dostępna przez 1 miesiąc. W jej ramach można korzystać z kompletnej funkcjonalności systemu, jednakże z ograniczeniem do ankiety podstawowej – zawierającej zestaw pytań, opartych o najpopularniejsze problemy lub kwestie dotyczące użytkowników serwisów internetowych.

   więcej

   Segmentacja badania wśród odwiedzających serwis

   Badanie polega na wyświetleniu określonej wcześniej grupie użytkowników serwisu internetowego ankiety bądź zaproszenia do badania. Grupa ta może być zdefiniowana na podstawie wybranych kryteriów np. określonego zachowania na stronie, odwiedzenie wybranych podstron, bądź mogą to być wszyscy nowi użytkownicy odwiedzający dany serwis.

   więcej

   Wielowymiarowe badanie opinii użytkowników

   Podstawowe badanie platformy opiniac.com pozwala na zbieranie deklaratywnych ocen i komentarzy od użytkowników na stronach internetowych. Badanie osadzane jest na stronie Klienta i prezentowane standardowo w prawym dolnym rogu strony w formie piktogramu opiniac.com + tekst zachęcający do uczestnictwa w badaniu.

   więcej

Kontakt

 • Szybki kontakt

  kontakt@opiniac.com

 • Sprzedaż i marketing

  +48 503 480 656

 • Wsparcie techniczne i badania

  +48 661 627 620

 • Adres do korespondencji

  opiniac.com
  ul. Murarska 59
  54-135 Wrocław

Znajdź nas